Logo 4RC trial klub
4RC Trial Klub byl založen v roce 2012 za účelem pořádání sportovních akcí, soustředění pro mládež, organizování trialových a biketrialových závodů a za účelem propagace obou sportů. 4RC Trial klub se chce věnovat rozvoji talentované mládeže a náboru nových zájemců o trialový sport.
Jezdci 4RC se budou zúčastňovat vrcholných trialových a biketrialových soutěží v ČR i v Evropě, zejména seriálů Mistrovství ČR a Mistrovství Evropy.